ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ส.ค. 60 ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 15 สิงหาคม 2560