รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม
54/1 ซอย จันทราราม   ตำบลโคกสำโรง  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
เบอร์โทรศัพท์ 036-441856
Email : oil_sasitorn2555@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :