ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู่ อายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬาเปตอง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุพรรษา สายกุมาร, เด็กหญิงสิริพร ฝ้ายแก้ว, เด็กหญิงสุวรรณี ฤทธิ์ศักดิ์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2559,14:14   อ่าน 381 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬาเปตอง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุวรรณี ฤทธิ์ศักดิ์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2559,12:54   อ่าน 338 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกชกร กระแสบัว, เด็กหญิงจุฑามาศ หอมขจร, เด็กหญิงอริสา กำแพงจันทร์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2559,10:52   อ่าน 445 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐฐาลักษณ์ ร่มจำปา, เด็กหญิงศรัญรัตน์ คำเครือ, เด็กหญิงปรมาภรณ์ ทองน้อย
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2559,10:46   อ่าน 420 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการคัดลายมือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนภรณ์ อินดี
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2559,15:26   อ่าน 340 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 คน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2559,08:55   อ่าน 365 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิราพร ดาวนอก, เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ เหมือนพลอย
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2559,08:51   อ่าน 353 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวีนัส กระดุมเงิน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2559,08:46   อ่าน 422 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจีรยุทธ บุญเมฆ, เด็กชายศุภณัฐ พัสดุ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2559,08:44   อ่าน 384 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงขวัญนภา สีสมัย
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2559,12:16   อ่าน 403 ครั้ง