ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชุดคำ 7 ชนิด ของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาพร รักษากลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,12:41  อ่าน 1227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาสินี จันทะพัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,13:12  อ่าน 1602 ครั้ง
รายละเอียด..