ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9236702
อีเมล์ : yawapa02@gmail.com
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,16:47  อ่าน 2163 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 494.07 KB

โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,16:47   อ่าน 2163 ครั้ง