ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9236702
อีเมล์ : yawapa02@gmail.com
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,16:48  อ่าน 2160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สถานการณ์
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 933.05 KB

โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,16:48   อ่าน 2160 ครั้ง